Overal stroomversnellers: burgerparticipatie voor duurzame energie

Samen met het Vlaams Energieagentschap lanceerde Tree company de tweede uitdaging van ‘Stroomversneller’: burgerparticipatie rond duurzame energie! In deze uitdaging hebben gemeentebesturen investeringsprojecten naar voor geschoven die zij willen realiseren. Ze konden daarbij kiezen uit verschillende thema’s.

Het Bpart participatieplatform diende via “stroomversneller.be” als centraal kanaal voor lokale besturen én burgers.

  1. De gemeentes dienden via het platform hun projecten in
  2. Tijdens de publiekscampagne brachten burgers hun stem uit op hun favoriete project van hun gemeente

De publiekscampagne werd ondersteunt door campagnemateriaal dat via het Bpart participatieplatform beschikbaar was. Zo konden lokale besturen, verenigingen of belanggroepen hun achterban oproepen hun stem uit te brengen.

Indien 1% van de volwassen inwoners zich via het participatieplatform engageerde, financiert de Vlaamse  overheid mee. Dankzij 40 229 stroomversnellers bereikten maar liefst 149 Vlaamse gemeentes hun doel! Na “overal zonnepanelen” een tweede succesvol participatietraject!

“Constructief, wendbaar en enthousiast! Voor de burgeruitdagingen Overal zonnepanelen en Overal stroomversnellers werkten wij o.a. samen met Tree Company. Het was aangenaam om met een team gedreven mensen samen te werken die er alles aan doen om van het project een succes te maken.” – Tine Tanghe, Vlaamse Overheid