Mortsel Bestuift: benaming stadsterras

Welke namen geven we aan de twee nieuwe straten die zorgen voor een mooi en toegankelijk centrum?

Met ‘Mortsel Bestuift: Stadsterras‘ geeft de stad Mortsel de burger inspraak bij het benoemen van 2 nieuw aangelegde straten. In de eerste fase stelden burgers mogelijke namen voor, waarna het college hieruit 5 duo’s van straatnamen selecteerde. In de tweede fase hadden de burgers via een online stemmenronde het finale zeggenschap over de toekomstige straatnamen!

De inwoners van Mortsel stelden maar liefst 42 mogelijke straatnamen voor. In de tweede fase zorgden 172 stemmen voor de finale keuze!

Deze eerste heel concrete ervaring zorgde voor goesting en de vraag naar meer is hiermee zeker aangewakkerd, bij de burger maar evenzeer politiek en binnen de organisatie van Stad Mortsel. Een eerste succes dat de weg vrij maakt voor verdere stappen in participatie op concrete projecten! – Sarah Renaerts, projectcoördinator lokaal bestuur Mortsel & Mortsel Bestuift