Kerkebeek

De Kerkebeek is één van de Vlaamse stromen die soms leidt tot overstroming en met de aankomende klimaatveranderingen zal dit niet snel verbeteren. De Vlaamse Milieu Maatschappij nam Tree company samen met Indiville en Levuur onder de arm om in een pilootproject op zoek naar manieren met alle stakeholders te informeren, sensibiliseren en betrekken bij de maatregelen om het overstromingsrisico te beperken. Levuur, Indiville en Tree company hebben samen hiervoor een traject uitgetekend dat online en offline methodes combineert en een volledig jaar zal lopen.
Opdrachtgever
VMM
In samenwerking met
Bekijk het project
Tree company voorziet een centraal platform waar in heel het project alle informatie is terug te vinden. Daarnaast is er in de eerste fase een test gelanceerd waar burgers uit Zedelgem en Sint-Michiels Brugge kunnen ontdekken welk risico hun woonst loopt op overstroming en waar ze kunnen aangeven wat ze zelf al kennen en doen om het overstromingsrisico te beperken. In een volgende fase zullen burgers en organisaties ook samen op de website bestaande en nieuwe maatregelen kunnen lanceren en bespreken. Het blijft ook niet bij ideeën: burgers en organisaties die er zelf mee aan de slag willen gaan, kunnen later ook offline zaken verder uitwerken en tot actie komen.Double Click to Edit