Burgerbegroting Antwerpen 2016 & 2017

In 2016 en 2017 ondersteunde Tree company naast de 1ste fase nu ook de 3de fase van de burgerbegroting in Antwerpen. In de eerste 2 fases wordt bepaald hoeveel geld er naar welke beleidsdomeinen gaat. In de 3de fase kunnen burgers concrete projecten indienen binnen die beleidsdomeinen om het dan breed bekend te maken door je project o.a. te delen via sociale media. Meer dan 300 gebruikers hebben zich geregistreerd die een 200-tal projecten indienden. Hiervoor ontwikkelde Tree company het participatieplatform. Eerste versies van het platform werden uitgewerkt door studenten van het tweede jaar Toegepaste Informatica van de Karel de Grote hogeschool.

Opdrachtgever
Bekijk het project