Asse

In aanloop tot een nieuwe bestuursperiode wil de gemeente Asse ook horen wat de zorgen en de oplossingen zijn van de burgers. Dit traject moet leiden tot een memorandum van de burgers waarmee de partijen in de verkiezingen en de nieuwe coalitie na de verkiezingen aan de slag kunnen gaan.
In opdracht van
In samenwerking met
Bekijk het project
Tree company tekende samen met Levuur en Indiville een traject uit voor de vraag van de gemeente Asse. Hier werd in de eerste fase een brede bevraging van de bevolking voorzien, waarbij burgers kunnen aangeven wat er al heel goed loopt en wat de grote uitdagingen voor de gemeente zijn. Dit leidde tot een zeer grote groep van 2.400 Assenaren die deelnamen aan de enquĂȘte. Uit al die thema's werden er vervolgens tien uitdagingen geselecteerd die als zeer belangrijk door de burgers werden aangegeven en waar burgers ook mee een verschil kunnen maken. In de tweede fase kunnen burgers nu mee nadenken over mogelijke oplossingen. Dit alles wordt samengenomen in het memorandum van de burger. Met Astaanuligt loopt Asse een innoverend voorbeeldtraject voor andere gemeentes. Verschillende andere gemeentes toonden al hun interesse om een soortgelijk traject op te zetten.