Betrek je burgers bij je strategisch meerjarenplan

De nieuwe bestuursploeg is gestart en als gemeente bent u zich zonder twijfel aan het klaarmaken voor de nieuwe meerjarenplannen. Nu is dan ook ook het ideale moment om de burger bij het beleid in de gemeente te betrekken. Bij Tree company hebben we hier heel wat ervaring mee, en we delen onze expertise graag met u.

Het voorbije jaar begeleidden we onder andere trajecten in Asse, in het district Antwerpen en in heel Vlaanderen rond de Wetenschapsagenda of Duurzame Energie. Centraal in onze aanpak staat steeds het Bpart participatieplatform, dat we in nauw overleg samen met onze partners opzetten om tot een oplossing op maat te komen voor de uitdaging van het lokale bestuur.

Daarnaast ontwikkelden we met onze partner en specialist in e-government Indiville de “Participatieve Wijkmonitor”. Deze monitor is een performant, flexibel aanpasbaar en makkelijk inzetbaar instrument voor burgerbevragingen in Vlaamse steden en gemeenten. Ook hier staat het Bpart participatieplatform centraal dat u als lokaal bestuur zélf kan inzetten voor digitale burgerparticipatie!

De monitor bestaat uit 3 bouwstenen die u à la carte of als totaalpakket kan inzetten, afhankelijk van de noden van uw lokaal bestuur.

  • Via de toekomstbarometer ontdekt u dankzij een enquête tot op wijkniveau wat er leeft in uw stad of gemeente.
  • Dankzij online ideation met het Bpart participatieplatform gaan we samen met uw inwoners op zoek naar oplossingen op korte en lange termijn voor uw lokale uitdagingen.
  • Ten slotte leggen we de basis voor een engagement op lange termijn via het opnieuw het Bpart participatieplatform of een burgerpanel.

Ontdek wat er leeft in jouw gemeente of stad met de Participatieve Wijkmonitor

Een persoonlijke toekomstbarometer

U wil weten wat er leeft bij de inwoners van uw stad of gemeente? Dat kan via een professioneel onderzoek dat wordt gedreven door objectieve resultaten. We werken hiervoor samen met onze partner Indiville, specialist in onderzoek en e-government.

Wij voorzien een onderbouwde vragenset, de steekproeftrekking, de afname van de interviews, de dataverwerking en de statistiek. Wij staan garant voor de juiste aanpak. U dient enkel de brieven te verzenden naar uw inwoners en tijd vrij te maken voor een opstartmeeting: uw barometer moet immers persoonlijk zijn.

Daarna kunt u zich volledig focussen op de resultaten en hoe die concreet ingezet kunnen worden om van uw stad of gemeente een nog aangenamere plaats te maken om te leven, wonen en werken.

We brengen we de sterke punten van uw stad of gemeente in kaart en geven aan waar verbetering mogelijk is. We vertellen welke initiatieven werken en welke niet. En we vergelijken ze met de cijfers van andere steden en gemeenten. Meten is weten. En weten doet slimmer besturen.

Online ideation: samen tot oplossingen komen

Het is één zaak om in kaart te brengen waar uw burgers van wakker liggen, maar u wil ook samen met hen aan de slag gaan. Samen tot ideeën, inzet en engagement komen. Laat uw burgers concrete projecten indienen, laat ze mee nadenken over je begroting of vraag naar hun oplossing waar ze mee voor willen gaan.

De beste oplossingen zijn altijd een soort verrassing. Ze zijn verbazend eenvoudig. Of ze komen uit onverwachte hoek. Daarom geloven wij in véél mensen. Hoe meer mensen bij een uitdaging worden betrokken, hoe groter de kans op een bruikbaar idee.

Het Bpart participatieplatform van Tree company is een ideeënbus die wérkt. Het dure woord is online ideation. Maar waar het om gaat is dat mensen hun stad of gemeente energie en inspiratie geven. Het Bpart participatieplatform maakt dat mogelijk. Uw burgers bereiken is één. Hun input is twéé. Uw beleid en breed lokaal engagement zijn drie en vier.

Uiteraard is het Bpart participatieplatform persoonlijk en aangepast aan de look & feel van uw stad of gemeente. Wij schilderen de ideeënbus in de kleuren van uw gevel. Bij wijze van spreken. Zolang u maar kunt luisteren naar wat de mensen zeggen.

Engagement op lange termijn

De mensen maar één keer bij het beleid betrekken, is zonde van de moeite. Participatie is een affaire die blijft duren. Omdat de toekomst ook blijft duren.

Met het Bpart participatieplatform betrek je je burgers immers bij verschillende projecten: van het brainstormen over het meerjarenplan over het prioriteren van projecten in een burgerbegroting tot het mee vormgeven van openbare ruimte.

Onze partner Bpact biedt met burgerpanel.net ten slotte een unieke oplossing aan om burgers permanent te betrekken bij uw beleid via een online panel. Het engagement van de mensen moet worden gekoesterd.

Wij hebben de technische middelen en de expertise ervoor in huis, conform alle privacyregels. Tenslotte gaat het om persoonlijke informatie van de mensen zelf.

Participatie die werkt

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw stad of gemeente? Aarzel dan niet en contacteer ons voor een afspraak: we lichten onze aanpak graag persoonlijk en vrijblijvend toe. Ontdek ondertussen de flyer of de cases van Asse, district Antwerpen en nog anderen.