1 OKTOBER 2019

Trefdag burgerbegrotingen

Lokale budgetten en investeringen transparant maken en verduidelijken voor burgers. Die burgers inspraak geven over die middelen. Dat blijken actuele uitdagingen voor de lokale politiek én ambtenarij. Daarom bieden we u op 1 oktober, gesteund door verschillende partners en experten uit binnen- en buitenland, een interactief programma aan met modules voor zowel startende als meer ervaren gemeenten!
24 OKTOBER 2019

De participatieve omslag: boekvoorstelling en studienamiddag

“Onze democratie is in crisis.” Klinkt bekend? Het is bijna een mantra. In het nieuwe boek ‘De participatieve omslag. Over een democratie in transitie’ van Filip De Rynck en Stef Steyaert hoor je een ander geluid. Steeds meer actieve burgers en organisaties dwingen andere praktijken van besluitvorming af. Er ontstaat een evolutie van een representatieve naar een participatieve democratie.

Op donderdagnamiddag 24 oktober stellen Filip De Rynck en Stef Steyaert hun boek aan je voor. In samenwerking tussen Socius, Kortom, de Koning Boudewijnstichting, Levuur, Indiville en Tree Company is er na de boekpresentatie een boeiende namiddag waarin we samen 3 casestudies in vijf ateliers onderzoeken.
5 en 12 november 2019

Burgerparticipatie en co-creatie

Lokale besturen staan het dichtst bij de burger en willen graag het verschil maken. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen mee het verschil maken? En hoe kan je als lokaal bestuur een nieuwe dynamiek creëren door burgers te betrekken bij beleid?

Tijdens deze opleiding verkennen we zowel de theoretische basisconcepten als de praktische toepasbaarheid ervan voor lokale besturen. De opleiding is een samenwerking tussen de KU Leuven en Tree company. Academische inzichten worden aangevuld en afgewisseld met offline en online praktijkcases, praktijkgetuigenissen, rondetafelgesprekken en ontwerpworkshops.
26 maart 2019 | verslag

Ronde tafel budgettransparantie

Ervaringen uitwisselen, ideeën bespreken en inspiratie opdoen door een namiddag rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan over participatieve budgetten. Dat was het doel van onze ‘Ronde Tafel Burgerbegroting’, waar 14 afgevaardigden van lokale besturen verzamelden rond 2 gemodereerde ronde tafels.