Geïnformeerd naar het stemhokje met Tree company

Bij Tree company zetten we volop in op het permanent betrekken en informeren van burgers bij het beleid. Toch nemen verkiezingen in onze democratie altijd een speciale plaats in. Er is geen periode dat er meer Belgen actief nadenken over waar we met de maatschappij naartoe willen. Ook in deze belangrijke periode heeft Tree company volop ingezet in tools om burgers te betrekken bij en te informeren over de verkiezingen.

We helpen de kiezers door het bos de bomen te zien. Dankzij onze stemtesten kunnen partijen geen verstoppertje spelen. Op basis van duidelijke stellingen en eenvoudige antwoorden kom je te weten waar een partij écht voor staat en vooral, welke partij overeenkomt met jouw mening! Ondertussen werden onze stemtesten samen meer dan 5 miljoen keer volledig ingevuld (update cijfers per 2 juni).

De stemtest: jouw partij voor elke regering

Al meer dan 2 miljoen Belgen vulden de stemtest in die we samen met UAntwerpen, UCLouvain, VRT,  De Standaard, La Libre Belgique en RTBF ontwikkelden. Op basis van 35 stellingen ontdek je met welke partij jij overeenkomt voor de regionale, federale of Europese verkiezingen. Dankzij een mix van verschillende thema’s krijg je een totaaloverzicht van het politieke landschap! Close call op het einde van de test? Aan de hand van 5 differentiërende stellingen ontdek je de verschillen tussen de twee partijen waarmee jij het meest overeenkomt.

Al meer dan 2 miljoen Belgen vulden de stemtest in.

We maakten speciaal voor MNM een versie van deze stemtest met 30 stellingen overheen de verschillende verkiezingen.

De Stemcheck: partijvisies voor klimaat, migratie en koopkracht

De verkiezingen draaien rond specifieke thema’s. Ga in de diepte in op de thema’s klimaat, migratie of koopkracht dankzij de thematische Stemcheck in samenwerking met Het Nieuwsblad. Elk thema bestaat uit ongeveer 15 stellingen, waarover de partijen in hun kaarten laten kijken. Hier gaat het niet over het niveau van de regering (regionaal, federaal of Europees), maar over de algemene partijvisie!

Bij de Stemcheck heb je de keuze tussen drie thema’s.

De Stemwijzer: seks, gender en welzijn

Sensoa, çavaria en de Vrouwenraad werkten samen met ons De Stemwijzer uit rond thema’s als diversiteit, inclusie, gelijke kansen, welzijn en gendergelijkheid. Ontdek welke Vlaamse politieke partijen jouw visie over deze thema’s delen aan de hand van 26 stellingen.

Geef je mening per stelling bij De Stemwijzer.

Hoe werkt een stemtest?

Elke stemtest verschilt, maar de aanpak volgt in grote lijnen de volgende fases:

  1. Samen met de partners stellen we inhoudelijke stellingen op: dit zijn er veel meer dan degenen die je uiteindelijk in de test ziet. Er gaan ongeveer het dubbel aantal stellingen naar de partijen dan degene die je ziet in de stemtest.
  2. We benaderen alle politieke partijen om de stellingen te beantwoorden en geven hen hier voldoende tijd voor. Elke partij beantwoordt dus zélf alle stellingen aan de hand van hun partijprogramma. Bij sommige testen, zoals de Stemtest met VRT en De Standaard, is er de mogelijkheid om extra uitleg te geven bij de verschillende stellingen.
  3. We analyseren de antwoorden van de partijen en gaan op zoek naar de beste combinatie van stellingen. Dit gebeurt op basis van thema’s, verschil tussen de partijen,…
  4. We tekenen uit wat de applicatie moet kunnen en deze wordt samen met partners ontwikkeld waarin we de stellingen opladen en waar jij als burger jouw antwoorden kan geven. Na het invullen berekenen we ten slotte met welke partij je het meest overeenkomt!

Waarom maken wij stemtesten?

Wij geloven dat een geïnformeerde en betrokken burger de kwaliteit van de democratie versterkt. Je kan als kiezer met tal van aspecten rekening houden bij je stem, met de stemtest helpen we je zicht te krijgen op de inhoudelijke positionering. De miljoenen burgers die de stemtesten invullen trekken beter geïnformeerd naar het stemhokje.

Burgers informeren en betrekken op lokaal niveau

Behalve stemtesten ontwikkelen wij ook applicaties om burgers te informeren over en te betrekken bij het beleid.

Burgerparticipatie in functie van het meerjarenplan – stad Geel